تبلیغات
ناگفته ها - مطالب اردیبهشت 1391 " />
مرا بخوان به چشم دل

نقطه چین

شنبه 23 اردیبهشت 1391 04:07 ق.ظ

نویسنده : فریاد خاموش


سکوت مرا بشو

نقاشی کن بر آینه های خیال مان

حضورمن و تو را تا ناکجای این زمان

لحظه های بی تو بودنم را

بزن به نام قطر قطره های ناچکیده از

نگاه آسمان

خیال کن خیال من

نبودنت را رسان به یک پلک به هم زدن

بیا کنار من

اینجا هنوز جای توست

حتی پس از نبودنم

بیا آرام بگیر تنها ترانه ام 

بیا شک کن به بودنت میان این ترانه ام

دوری و دور ....

آنقدر  زمن که بی منی

با تو زتو حرف می زنم

تویی که تنها و تنها وجود منی

در کوله بار شعرم جز تو نیست

این لحظه های بی تو بودنم

هیچ ... هیچ نیست

دستان من حتی

 نقاش خوبی برای نقاشی خیال نبودنت

نیست نیست

انگار بی تو نوشتنم

جز بهانه ای برای لحظه ای داشتن خیال تو

 نیست نیست

حک می کنم بر تمام این لحظه های قد کشیده

بر تیک تاک زمان

دوستت دارم واژه ای کوچک ست برای تو ولی

حس مرا از آن خود بدان

با نقطه چینی از حرفهای ناگفته ام

این نقطه چین برای توست


............     دارم
............        دارم
............           دارم
............              دارم


تا هزاران بار

تا بی نهایت

دوستت دارم

--------------------------------------------------------------------
روزتون مبارک  شمایی که نگاهتون مرحم درده و مهربانی تون آرام بخش خیال دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نقطه چین

شنبه 23 اردیبهشت 1391 04:07 ق.ظ

نویسنده : فریاد خاموش


سکوت مرا بشو

نقاشی کن بر آینه های خیال مان

حضورمن و تو را تا ناکجای این زمان

لحظه های بی تو بودنم را

بزن به نام قطر قطره های ناچکیده از

نگاه آسمان

خیال کن خیال من

نبودنت را رسان به یک پلک به هم زدن

بیا کنار من

اینجا هنوز جای توست

حتی پس از نبودنم

بیا آرام بگیر تنها ترانه ام 

بیا شک کن به بودنت میان این ترانه ام

دوری و دور ....

آنقدر  زمن که بی منی

با تو زتو حرف می زنم

تویی که تنها و تنها وجود منی

در کوله بار شعرم جز تو نیست

این لحظه های بی تو بودنم

هیچ ... هیچ نیست

دستان من حتی

 نقاش خوبی برای نقاشی خیال نبودنت

نیست نیست

انگار بی تو نوشتنم

جز بهانه ای برای لحظه ای داشتن خیال تو

 نیست نیست

حک می کنم بر تمام این لحظه های قد کشیده

بر تیک تاک زمان

دوستت دارم واژه ای کوچک ست برای تو ولی

حس مرا از آن خود بدان

با نقطه چینی از حرفهای ناگفته ام

این نقطه چین برای توست


............     دارم
............        دارم
............           دارم
............              دارم


تا هزاران بار

تا بی نهایت

دوستت دارم

--------------------------------------------------------------------
روزتون مبارک  شمایی که نگاهتون مرحم درده و مهربانی تون آرام بخش خیال دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -