تبلیغات
ناگفته ها - ظلمت چشمان تو
مرا بخوان به چشم دل

ظلمت چشمان تو

یکشنبه 18 دی 1390 10:08 ق.ظ

نویسنده : فریاد خاموش


شکسته بغض شبم

میان تجسم ظلمت نگاه تو

کشیده رخ به میان

بودن تو و نبودن تو

سرکشیده خیال تا بلندای کمال

آسمان منو و چشمکهای ستاره تو

عاشقانه شده سوختن شمع منو

خیال بودن تو

این بال منو ، این آتش نگاه تو

پر شده تمام تنهایی ام

با زخمه های خیال تو

تنها نی ام

اگر چه

هزار زخمه می زند

بگذار خون بریزد از قلب منو


دستان خیال تو


گم شده ام میان ظلمت چشمان تو

بگذار بمیرد این نفس

از  پاکی مریم گونه خواستن تو

بگذار تر شود چشمانم

دوباره در خواهش منو

 نخواستن تودیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -