تبلیغات
ناگفته ها - خواهرم پیروزیت مبارک باد
مرا بخوان به چشم دل

خواهرم پیروزیت مبارک باد

پنجشنبه 5 بهمن 1391 05:32 ق.ظ

نویسنده : فریاد خاموش


سپیده سر زده آری از میان ظلمت شب

طلوع دوباره امید خواهرم مبارک بادت

اگر چه  آهنگ قلب من غمگین

هزار بار این خواسته قلبی من

مبارک بادت

هزار شوق نهفته میان قلبم

برای فریادش

با تمام وجود خواهرم مبارک بادت

خیال شادی فزون زین  داشتم

شرمنده ام زتو خدا داند

که غم فرصت برای شادی  نمی گذارد

میان این همه تاریکی

این همه هیچ

خدا دوباره چهره نمود

آری دوباره باورم شد

که شادی هست هنوز

شرمنده ام  با تمام وجود

شادیت خواهرم  فزون تر از هر روز

------------------------------------------------------------------------------------
دیروز خبری رسید که شادیش  را چون شراب نهان در زیر خاک کرده بودم تا امروز هویدایش سازم
و خدا باز هم مهربانیش را ارزانی داشت بر تن تشنه ما، برای خواهرم  زهرا ، شاد باد پیروزیت و هر روزه .دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -