تبلیغات
ناگفته ها - نداشتنت می کند ویرانم
مرا بخوان به چشم دل

نداشتنت می کند ویرانم

چهارشنبه 12 بهمن 1390 12:42 ب.ظ

نویسنده : فریاد خاموش

 

دلم پرکشیده از آشیانه

باز با یک بهانه

باز تو و باز بودنت

برای سرودن یک ترانه

باز هزارانی که نگفتم از حسم

در لحظه های عاشقانه

باز سوزی می پیچد اینجا

 میان سینه ام

خسته از نداشتنت

هزار بار درون خویش می میرم

هستی اما چه سود

در حس داشتنت شریک ماتمم

در تولد لحظه های عاشقانه ام

حسی دمیده آری

که بی تو من یکسو یه

گره شده دستانم

به زور به دستانت

بیا با من، بیا

پا بگذار به عاشقانه های بی تکرارم

بیا دیگر آغوش بگشا به روی چشمانم

جان بده با نفسهایت

به حس رسوایم

باز تلنگری می زند لحظه ای تقدیر

می پری زبام من آری

من اسیر رویایم

سوزی پیچیده اینجا

میان سینه ام

نداشتنت نداشتنت

آری می کند ویرانم

--------------------------------------------------------------------------

برای لبخندهایت آری لازم بود که بخندم ، آری برای لبخندهایت تنها

                             تنهاییی مرا و مرا تنهایی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -