تبلیغات
ناگفته ها - دروغ تو همیشه دروغ ست
مرا بخوان به چشم دل

دروغ تو همیشه دروغ ست

چهارشنبه 5 بهمن 1390 08:40 ق.ظ

نویسنده : فریاد خاموش

به اندازه کافی دلم گرفته

نمک نباش به زخمم

شبم تاریک و بی ستاره

بی مهتابست

خیال امشبم

خیال یک خوابست

خیال بی تو بودن

خیال یک فراموشی

خیال نه گفتن

به این خودسوزی

نشسته ام میان تاریکی

تو مانده ای و  شب

هزار حرف از ............

هزار سکوت نگفته
.
.
.
.
.
دوباره آرام می گویی عشقم که دوستم داری

خیال کن که باورش دارم

اگر چه ارام می گویم دروغگویی

بگو حرفها و عقده ها، دردهایت را

به جان خریدارم

آخر نمی فهمی که دوستت دارم

.
.
.

گفتی که جدی نگیر مرا

شوخی تلخیست

به ذاعقه قلبم


تپش قلبم تند و تند و تند

از نامت

جدی یعنی چه ؟

تمام نفسهایم


تو مرا بفریب

با خنده های هر روزه

خودخواه باش برای من

این حق توست آری

تو با رنگ بی خیالی ، سکوت

بفریب

این حق توست!

سکوت می کنم

تا تو شاد باشی

در این خیال خام خواب باشی

خیال کن نمی فهمم

نمی دانم

من این دروغ را 

تا قیامت دروغ می پندارم

این دروغ رادیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -